Sommelier-kurssin loppukoe (18.6.2013)

On jo hieman mennyt aikaa siitä, kun kurssini loppui mutta ajattelin kuitenkin vielä kirjoittaa kurssin loppuosasta. Täytyy kuitenkin heti aluksi tarkentaa eräs seikka, että ei synny väärinkäsityksiä. AIS:n kurssi muodostuu kolmesta eri jaksosta, joista tämä oli ensimmäinen. Toinen alkaa lokakuussa ja kolmas ensi vuoden keväällä.  Kaikki jaksot päättyvät aina loppukokeeseen.  Vasta kun on käynyt kaikki kolme jaksoa voi käyttää ammattinimikettä Sommelier. 

Omalta osaltani olen suunnitellut, että osallistun ainakin vielä seuraavaan jos vain kurssin hinta, paikka ja aikataulu sopivat minulle. Kun palasimme pieneltä tauolta takaisin oppitunneille toukokuun alussa niin kurssiohjelmaan kuului hieman erilaisia aiheita kuin aiemmilla tunneilla. Sommelierin ammatti ei muodostu ainoastaan viinien maistamisesta ja arvionnista vaan siihen kuuluu myös esim. oluiden, viskien, rommien, liköörien ja erikoisviinien maistelu ja arviointi. Näitä kävimme läpi seuraavien oppituntien aikana ja aina tunnin lopuksi maistelimme kunkin aiheen juomia. Lisäksä kävimme läpi Italian ja EU:n lainsäädäntöä ja sommelierin omaa toimintaa esim. ravintolassa. Kaikenkaikkiaan sommelierin tehtävät ovat monipuolisia ja ammatti vaatii paljon eri osa-alueiden osaamista.

Ja sitten oli loppukokeen vuoro. Loppukokeeseen kuului joko valkoviinin tai punaviinin arviointi AIS:n konseptia käyttäen ja 20 kysymyksen kirjallinen testi.  Kun molemmat testit oli tehty, käytiin sekä viinin maistelu, että kirjallinen testi yhdessä läpi kaikkien osallistujien kesken.

Eli summa summarum kaikki pääsivät luokalta ja voivat aloittaa seuraavan osakurssin, joka siis alkaa lokakuussa. Minulle henkilökohtaisesti tämä 1. kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja toi paljon uuttaa tietoa viiniteollisuudesta. Olen pystynyt jo hyödyntämään uutta osaamistani meidän turistipalveluiden yhteydessä tänä kesänä. Olen myös ajatellut, että käännän suomen kielelle AIS:n viinien arviointiin tarkoitetun menetelmän, jotta pystyn yhä paremmin arvioimaan italialaisia viinejä ja kertomaan niistä suomalaisille.