Umbrialaiset

Olemme keskustelleet paljon paikallisten ystäviemme kanssa siitä, minkälainen on tyypillinen umbrialainen ihminen. Yleistäminen on aina vaarallista ja usein ihmisen luonne, tavat ja arvot muodostuvat yhteiskunnallisesta taustasta ja kunkin omasta elämänkokemuksesta. Halusimme kuitenkin tuoda esille hieman analyysia umbrialaisesta ”perusluonteesta”, varsinkin kun olemme huomanneet että suomalainen viihtyy hyvin Umbriassa ja tulee umbrialaisten kanssa hyvin toimeen.

Tuntuu siltä että Umbriassa suomalaisen on helppo olla. Mielestämme umbrialaisten ja suomalaisten välillä on myös joitain samankaltaisuuksia. Italiassa umbrialaisia pidetään hiljaisina, ehkä hieman juroinakin ja sulkeutuneina, joiden kanssa keskustelu ei ole samanlaista kuin esimerkiksi napolilaisten tai muiden italialaisten kanssa. Umbrialaiset, ehkä kuten me suomalaisetkin, mielellään pitävät etäisyyttä muihin ihmisiin, etenkin tuntemattomiin. Jotkut ystävistämme sanovat, että muiden maakuntien kansalaiset ovat heidän mielestään liian tuttavallisia ja tulevat helposti liikaa “iholle”. Toiset sanovat että umbrialaisissa heijastuu maakunnan historia ja maaseutulaisuus, joka vaikuttaa siihen että he ovat hieman maalaismaisia, positiivisessa mielessä.

Kuten kaikissa Italian maakunnissa, myös Umbriassa paikkakuntalaiset ovat hyvin ylpeitä omasta maakunnastaan, sen perinteistä, ruuasta ja historiasta. Umbrialaiset ovat maineeltaan saitoja; he eivatkä tuhlaa rahaa turhuuksiin ja ostavat ruokaa säästeliäästi. Maaseudulla kun ollaan, valtaosa vihanneksista, kasviksista ja hedelmistä saadaan joko omasta tai sukulaisen tai ystävän kasvimaasta. Mutta suomalaisin silmin katsottuna umbrialaiset ovat iloista, avointa, ystävällistä ja kovin auttavaista kansaa. Olemme useasti yllättyneet siitä, että täällä Umbriassa asiat hoituvat suhteellisen nopeasti ja aikataulun mukaisesti. Tietysti kaikkiin italialaisiin kuuluu hieman joustavuutta ja ns. hitautta, mutta muuten umbrilaisten kanssa on helppo toimia yhteistyössä. Jopa virastoissa asiat hoituvat paremmin kuin oletimme.